Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Barbara Wohlfahrt och Frederik Schenk under fältarbete i Hässeldala i södra Sverige.

Försvagning av Golfströmmen kan leda till mycket varma somrar i Europa

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa idag.

David Pålsson. Foto: Stockholms universitet

Svårt att påverka det viktigaste när man granskar HVB-hem

Det är svårt för granskningen av HVB-hem, vård- och behandlingshem för unga, att komma åt hur relationerna fungerar på hemmen, och andra centrala värden. Detta gör att man kan ifrågasätta om kontroll verkligen leder till högre kvalitet i vården.

Agenda 2030

Olle Lundberg förstärker Agenda 2030-delegationen

Sju ytterligare ledamöter har utsetts till Agenda 2030-delegationen av regeringen, bl a Olle Lundberg som är professor på institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet.

190 program & 1700 kurser

Till utbildningskatalogen
Rektor Astrid Söderberg Widdings blogg

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube

Besök SU Play, universitetets webb-TV kanal