Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Denny Vågerö

Farfars överflöd på mat ger högre dödlighet hos sonsonen

Farfäders tillgång på mat under uppväxten har samband med dödligheten hos de manliga barnbarnen. Förklaringen tros vara epigenetisk – att miljöfaktorer påverkar våra geners uttryck.

Erik Rosenqvist. Foto: Stockholms universitet

Elever med medelbetyg påverkas mest av skolkamraters gymnasieval

Medelpresterande elever är de som influeras mest av sina skolkamraters prestationer när det gäller val till gymnasiet.

Sälar på en klipphäll, Foto: Jan Kansanen/Mostphotos

Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen.